KunstKijken

Durf te kijken!

Kijken kan iedereen. Maar doe je het ook? 
Het vraagt lef om je zintuigen en verbeeldingskracht te gebruiken tegenover een kunstwerk. Aandachtig waarnemen kan ongemakkelijk zijn. Tekstborden of artikelen van critici kunnen behulpzaam zijn, maar krijg je daarmee toegang tot een kunstwerk?

Ik nodig je uit om een open en nieuwsgierige houding aan te nemen. Door je actief op te stellen wordt kijken naar kunst creatief en avontuurlijk. En je denken associatief en breed. Durf te kijken! Ontspannen plezier, lichtvoetig inzicht en een bevredigende ervaring zijn het resultaat.

Tot de kern

Denk met kunst en kom tot de kern! Spannend, associatief en vol verbeeldingskracht. Wie wil dat niet? Benader de nieuwe visie of dat taaie gesprek over kernwaarden vanuit een verrassende invalshoek. Sta er bij stil met kunst en kom samen tot de kern. De harten gaan sneller kloppen, de tongen komen los, de comfort zone wordt verlaten. Mensen spreken zich uit en gemeenschappelijke gronden worden gevonden. 

Uitwisseling

Uiteenlopende ideeen komen naast elkaar te staan. Aan de hand van zelf gekozen beelden wisselen deelnemers uit wat wezenlijk voor hen is rond het vastgestelde onderwerp.
Indien gewenst kan ook een convergerend principe toegepast worden, bijvoorbeeld door in gesprek vast te stellen welke beelden het meest spreken voor de gemeenschappelijke zaak. 

Gegevens

Locatie: vast te stellen in overleg 
Duur: 1 dag 
Aantal deelnemers: in overleg 
Prijs: va 1.000,- ex Btw

De Staalmeesters

De Staalmeesters is een collectief dat bestaat uit Adelijn van Huis, kunstenaar, en Ester Heiman, toegepast antropoloog. Onze naam ontlenen we aan het schilderij van Rembrandt waarop vijf waardijnen en hun dienaar zijn afgebeeld. Drie maal per week kwamen zij bijeen om laken te keuren op kleur, soepelheid en glanzendheid. Zij deden dit aan de hand van stalen. Hun staalmeesterschap vertalen wij naar hedendaagse organisaties.

Na een traject met de Staalmeesters werken mensen vanuit hun eigen gedrevenheid en de missie van de organisatie. De praktijk van alledag bezien medewerkers in het licht van die missie. En schakelen voortdurend tussen beide, om het 'goede' te kunnen doen.

De stalen

Aan de hand van artistieke en antropologische methoden doen we onderzoek in de organisatie, met medewerkers. We brengen de geleefde werkelijkheid in kaart. De verschillende realiteiten van uiteenlopende belanghebbenden (intern en extern) worden naast elkaar waarneembaar. Ervaringskennis wordt expliciet gemaakt en gedeeld. Onderliggende waarden komen naar voren. Op basis van dit onderzoek doen wij een voorstel voor 'stalen'.

Stalen zien er per organisatie verschillend uit. Het gaat om wat essentieel en waardevol is in de cultuur van de werkplek: praktijken, kwaliteiten, momenten. Het zijn de onderwerpen waarover je het gesprek met elkaar moet blijven voeren om samen op koers te blijven. Vormgegeven in tastbare stalen ondersteunen zij medewerkers om ook in de toekomst werkelijkheid en visie te zien en te verbinden.

Kijken en ijken

Het resultaat van een Staalmeesterstraject is een bewust team dat zicht heeft op de verschillende werkelijkheden waarbinnen zij opereren. Een team dat de missie helder voor ogen heeft, in gesprek is met elkaar, de gedrevenheid en kracht van elk teamlid op waarde schat en gebruikt. Samen zijn zij in staat flexibel en adequaat te reageren op vragen en wensen van klanten. Zij zijn in staat telkens opnieuw te kijken en te ijken. 

 

www.staalmeesters.nu

Voor meer informatie bekijk de website van de staalmeesters (nog volop in ontwikkeling!): www.staalmeesters.nu

Staalmeesters_1_kolom

Kijkvaardig

In 2013 heb ik de stichting Kijkvaardig opgericht. 
Kijkvaardig leert mensen open waarnemen en doet dat met kunst. Kijkvaardig schept ruimte voor het eigene en het andere. Iedereen kijkt anders, vanuit zijn of haar eigen referentiekader en karakter. Door samen te kijken naar kunstwerken, neutraal en zorgvuldig begeleid, ontstaat er ruimte om te onderzoeken, te ontdekken, voort te bouwen op elkaar. Open kijken, kritisch denken en aandachtig luisteren gaan hand in hand.

Doelgroep

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn de belangrijkste doelgroep voor Kijkvaardig.

Wil jij dat je leerlingen meer oor voor elkaar krijgen? Onderlinge verschillen respecteren en waarderen? 

Jij staat dicht bij je leerlingen en kan hen het beste begeleiden. Als leraar heb je ook in andere vakken profijt van het kritisch denkvermogen dat de kinderen ontwikkelen. Deze vaardigheid kunnen ze, naast het 'lezen' van nieuwe kunstwerken, toepassen bij het interpreteren van teksten of bekijken van historisch beeldmateriaal.

 

Visual Thinking Strategies

De vaardigheid om meer open waar te nemen kan je leren. Ik gebruik daarvoor de methode Visual Thinking Strategies (VTS).
Het is een eenvoudige en zeer doeltreffende methode om met kunst open en bewust te leren waarnemen. Zoals de naam zegt leer je kijken en denken tegelijk. Kritisch denken, onderzoekend kijken, onbevangen en aandachig. En omdat je het samen met anderen doet in een groep, onder begeleiding, kijk je met een luisterend oor voor andere stemmen. Het leervermogen van het individu wordt aangesproken via de groep, de 'peers'.
Ik ben mede initiatiefnemer van VTS Nederland. Voor meer informatie zie: vtsnederland.org

Impressie

De gele ballonnetjes op de afbeelding hiernaast geven een indruk van het soort gesprek dat kan ontstaan als kinderen (hier: 9-11) onder begeleiding kijken naar een kunstwerk, in dit geval 'het zieke kind' van Gabriel Metsu, coll. Rijksmuseum.

0-moeder-met-ziek-kind

Beter kijken Anders kijken

Leer beter kijken door anders kijken! Vind uitdaging en inspiratie. Tijdens een workshop kunstkijken raken deelnemers geïnspireerd door de kunst, door zichzelf en door elkaar. Er is ruimte voor reflectie en interactie in een ontspannen setting. Voor wie de uitdaging aanneemt biedt het kunstwerk avontuur en onvoorziene wendingen!

tentoonstelling & focus

Samen met u wordt de keuze voor een bepaalde tentoonstelling gemaakt. Voorafgaand aan de bijeenkomst stellen we de inhoudelijke focus vast, afgestemd op de tentoonstelling en uw wensen. De activiteit heeft een heldere structuur. Er is een gezamenlijke opening en daarna een middendeel waarbij zowel individueel als samen wordt gewerkt. De verzamelde inzichten worden met de hele groep gedeeld tijdens de afsluiting.

Gegevens

Locatie: vast te stellen in overleg
Duur: ±3 uur
Aantal deelnemers: in overleg
Prijs: va 500,- ex Btw per dagdeel
Particulier: va 250,- ex Btw

Visie

Kijken naar kunst is een creatieve activiteit. Het potentieel daarvan ontgin ik met KUNSTKIJKEN. Kunstwerken zijn bij uitstek geschikt om te ervaren. De beleving is cruciaal. Kunst kan je toegang bieden tot andere lagen van je bewustzijn. Dingen die net naast je normale denkkaders liggen komen binnen handbereik.

Adelijn van Huis

Adelijn van Huis is kunstenaar en gebruikt (bestaande) kunst om zelfstandig kijken te bevorderen. Dit kan gaan om bewust leren kijken an sich, of om het verkrijgen van inzicht in bepaalde vraagstukken - 'wie zijn wij als afdeling' of 'wat betekent de visie van het bedrijf voor mij?' In het tweede geval schept kunst de mogelijkheid om intuitief en associatief te werk te gaan. Denkend buiten de gebaande paden, uitwisselend met elkaar ontstaat meer helderheid en onderlinge verbondenheid.

 

Creativiteit in kijken

Maar hoe gaat dat dan in zijn werk, creatief kijken?

In principe gaat het vanzelf. Ieder mens bekijkt hetzelfde kunstwerk anders. Maar veel mensen zien wat ze denken dat ze zien. Of denken dat anderen meer weten, en luisteren. Bij kunst staat de vraag 'hoe de kunstenaar het bedoeld heeft' of 'welke plaats het kunstwerk inneemt in de kunstgeschiedenis' meestal voorop. Daarmee ontzeg je jezelf het meest plezierige en avontuurlijke deel van de kunst. Kunstkijken biedt opdrachten, vragen en werkwijzen om kijken tot een bewuste en gerichte activiteit te maken. 

Hoezo?

Het scheppingsproces van de kunstenaar en het kijkproces van de toeschouwer zijn spiegelbeeldig. Voor het maken van een kunstwerk heb je creativiteit nodig, maar voor het bekijken ook! Immers, in beide gevallen draait het om het kunstwerk, aan de ene kant om het maken, terwijl er betekenis ontstaat. Aan de andere kant om het 'lezen', terwijl de toeschouwer betekenis toekent.

Contact

info@kunstkijken.org
Adelijn van Huis
06 14682671

projecten

- Kijkvaardig, leert kinderen kritisch kijken met kunst. ('12 - nu)
- De meerstemmige collectie, een experiment tijdens de Masterclass 'writing to connect' van het Domein voor kunstkritiek. (2012)
- Artours project, Stedelijk Museum. Onderzoek naar verschillende historische vormgevingstentoonstellingen voor multimedia tour op de smartphone, ARtours. Ik schreef de content en redigeerde beeld. Tot op heden te verkrijgen in de app-store. (2011/2012)
Recollections ARtour 'Op Losse Schroeven': Een multimedia tour voor de smartphone, waarin de baanbrekende tentoonstelling 'Op Losse Schroeven' gereconstrueerd wordt. Gebruik makend van bestaand historisch beeldmateriaal biedt deze charmante tour een visuele, beschrijvende en interpretatieve invalshoek op de tentoonstelling. (2011)
- 'De school die ophoudt': De sluiting van de abbs Sloterplas in Amsterdam Nieuw West kreeg een feestelijke draai door dit project dat zich vormde in samenwerking met de kinderen en de leerkrachten. Tijdens de allerlaatste schoolweken maakten de kinderen (4-10 jaar) foto's, tekeningen en beelden waarin zij formuleerden 'wat een school is', en 'wat het betekent als je school ophoudt'. Ter afsluiting kregen zij een poster met daarop een collage van hun eigen foto's, tekeningen en gedachten. (2010)